Kuszenie Jezusa

Jezus przed publiczną działalnością przebywa 40 dni na pustyni, aby przygotować się do najważniejszego zadania jakie przed Nim czeka. Liczba 40 już w czasach Jezusa była liczbą bardzo symboliczną. Naród izraleski 40 lat kroczył przez pustynię aby osiągnąć Ziemię Obiecaną, Mojżesz przebywał 40 dni na Górze Synaj w modlitwie i …

Czytaj dalej…

Święta Bożego Narodzenia

O narodzeniu Jezusa Chrystusa mówi dwóch ewangelistów – św. Mateusz i św. Łukasz. U Łukasza narodziny Jezusa ukazane są w kontekście z czasami Pax Romana (Pokój Rzymski), kiedy to cesarzowi rzymskiemu oddawano cześć boską. W bezbronności małego dziecka ujawnia się wielkość Chrustsa. Mateusz natomiast, w kontekście narodzin Jezusa, umieszcza jego …

Czytaj dalej…