Czcigodni nasi Kapłani

W czwartkowy wieczór na nowo przeżywać będziemy tajemnicę tamtych chwil, kiedy to Chrystus gotowy  umrzeć za nas sam celebrował sakramentalnie tajemnicę swojej Męki i Zmartwychwstania, ofiarując ją Ojcu Niebieskiemu.
Jednocześnie wezwał swoich uczniów do pełnego uczestnictwa w swoim Misterium.

– pójdźcie za mną –

Poszli – idą przez wieki. Wy Drodzy nasi Kapłani dołączyliście do nich ogołoceni do granic pokornej prawdy o własnym człowieczeństwie i pokornej wiary w Chrystusa.

Wieczernik stał się Waszym Misterium drogi i człowieka.
Pan powołał Was byście podjęli trud pracy, nauczania i uświęcenia, byście odnawiali Jego ofiarę, która stała się naszą siłą.

Stojąc przed tajemnicą Wieczernika pragniemy okazać Wam swoją wdzięczność za Wasze uczestnictwo w naszym życiu, za każde słaowo – dobrą nowinę, która pozwala nam spojrzeć na swoje życie w świetle Ewangelii.
Przepraszamy za zło, które niejednokrotnie raniło wasze serca.

Prosimy Boga o zdrowie dla Was i moc ducha, o radość z posługi kapłańskiej na długie lata.

Szczęść Boże

Rada Parafialna i Akcja Katolicka
parafii p.w. Chrystusa Króla
w Brzegu Dolnym

Wieczernik, 2 kwietnia 2015 roku

4384

Komentowanie jest wyłączone