Czym jest droga neokatechumenalna?

Czym jest Droga Neokatechumenalna?

Droga Neokatechumenalna „narodziła” się w 1962 roku w Madrycie, w barakach „Palomeras Atlas”. Kiko Arguello z kilkoma braćmi – wezwani zostali przez Boga do przeżywania swego chrześcijaństwa pośród ubogich, dzieląc całkowicie życie tych, których nędza i cierpienie była konsekwencją grzechu ówczesnych społeczeństw. Znaleźli się więc oni w sytuacji, która praktycznie zmusiła ich do przepowiadania dobrej nowiny naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wśród tych, pośród których przyszło im żyć. Z przepowiadania zrodziła się wspólnota, która dała początek Drodze Neokatechumenalnej.

Droga Neokatechumenalna przedstawia się dziś jako droga, którą Bóg dał swojemuKościołowi posoborowemu, aby wewnątrz parafii otworzyć drogę etapowego wtajemniczeniachrześcijańskiego. Ta droga chrześcijańskiej formacji dokonuje się w małej wspólnocie,będącej obrazem Świętej Rodziny z Nazaretu, aby ziarno, które otrzymaliśmy na chrzciemogło osiągnąć swoją dojrzałą miarę.

Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu,jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz okresem chrześcijańskiej formacji, jako, że po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie. Droga opiera się na trójnogu: Słowo Boże – Liturgia – Wspólnota. W parafii rozpoczyna się katechezami wstępnymi. Katechezy wygłaszają zaproszeni przez proboszcza katechiści. Ze słuchających katechez Pan Bóg może powołać wspólnotę braci w jedności z samym proboszczem jako gwarantem eklezjalności grupy. Następnie członkowie wspólnoty są wprowadzani w kolejne etapy życia chrześcijańskiego: pokory (prekatechumenat), prostoty (katechumenat pochrzcielny) i uwielbienia (wybranie i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).Przy naszej parafii wspólnota neokatechumenalna istnieje już ponad 25 lat. Spotykamy się dwa razy
w tygodniu aby pogłębiać swoją wiarę podczas celebrowania Liturgii Słowa i Eucharystii.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoja wiarę, na katechezy, których terminy wkrótce podamy.

Komentowanie jest wyłączone