Duszpasterze

ks. Józef Marek Lubczyński
proboszcz

święcenia przyjął 26.05.1984 r.
w parafii od 24.06.2007 r.

ks. Grzegorz Tabaka
wikariusz

w parafii od 1 września 2018r.

ks. prałat Jan Kwasik – rezydent
proboszcz parafii od 6.12.1967 r.
do 24.06.2007 r.

święcenia przyjął w 1955 r.
w parafii od 06.12.1967 r.

 

Komentowanie jest wyłączone