Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z opiekunem ks. Mariuszem Woskowiczem

 

 

ZASADY MINISTRANTA

 • 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

WSKAZANIA DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

 • Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 • Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 • Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
 • Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 • Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 • Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 • Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 • Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

MODLITWY PRZED I PO SŁUŻENIU

PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

 PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii

Chyziński Krzysztof

Kozioł Grzegorz

Kubiak Karol

Stachurski Zbigniew

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

 

Ceremoniarze i Lektorzy

Dzigiński Paweł

Kozioł Jeremiasz

Barecki Kacper

Świderski Dominik

Kozioł Mikołaj

Mamczur Jakub

Kosin Szymon

Leszkiewicz Patryk

Ministranci

Kudryński Kacper

Nowicki Tomasz

Zięba Gracjan

Kawałek Kacper

Pękala Karol

Krząstek Kacper

Kril Szymon

Chyziński Bartosz

Brzeziński Jakub

Wolski Wiktor

Moroz Bartłomiej

Staroń Jakub

Kandydaci

Kij Maciej

Kołodziejczyk Rafał

Kril Hubrt

Wolański Patryk

Liturgiczna Służba Ołtarza

Komentowanie jest wyłączone