Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela./Mk 10, 9/

 

Pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni:

– Zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu,
– Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na dwa miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli ma to być ślub konkordatowy),
– Ukończyć kurs przedmałżeński (cztery konferencje)
– Skorzystać z indywidualnego poradnictwa rodzinnego (trzy spotkania)
– Mają obowiązek przystąpić do sakramentu pokuty (po zapowiedziach i przed ślubem)

Do kancelarii należy przynieść:

– Metrykę chrztu świętego (jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
– Dokumenty tożsamości
– Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).
– świadectwa nauki religii z ostatniej klasy lub indeks katechizacji
Narzeczeni winni zgłosić się do ks. Proboszcza na drugie spotkanie najpóźniej tydzień przed datą ślubu. Celem tego spotkania jest omówienie liturgii ślubu.

Komentowanie jest wyłączone