Misja Kościoła…

Jak odczytuję misję Kościoła?
Ostatnio zastanawiałem się nad misją Kościoła w dzisiejszym świecie. Bo czym jest Kościół? Ze szkoły, z nauki religii wiem, że w rzeczywistości jest on wspólnotą ludzi, która stanowi mistyczne Ciało Chrystusa. Na podkreślenie zasługuje słowo wspólnota. Znaczenie wspólnot lokalnych – Kościoła lokalnego, zostało przez Sobór Watykański wyraźnie podkreślone: Kościół nie jest sumą Kościołów lokalnych, ale w każdym Kościele lokalnym obecny jest i działa Kościół powszechny. Oznacza to, że wspólnota lokalna nie jest wycinkiem Kościoła, ale że tu, w Kościele lokalnym np. parafii, wspólnocie zakonnej i różnych innych wspólnotach w parafii, oczywiście w łączności ze wszystkimi innymi tworzącymi podobne wspólnoty, obecny jest Jezus Chrystus w swojej pełni. Jedność Kościołów lokalnych wyraża się poprzez Kolegium Biskupów, na czele którego stoi Biskup Rzymu.

Będąc chrześcijaninem, przynależąc do jakiejkolwiek wspólnoty parafialnej, powinienem uświadomić sobie misję mojej wspólnoty, misję parafii, by w końcu zobaczyć, jaka jest misja Kościoła. Według ogólnych, bardzo przybliżonych statystyk można powiedzieć, że na świecie żyje około 7 mld ludzi z czego prawie jedną trzecią (ok. 2,2 mld) stanowią chrześcijanie. Z wszystkich chrześcijan więcej niż połowę (ok. 1,2 mld) stanowią katolicy. Natomiast spośród katolików średnio na niedzielną mszę św. przychodzi około 15-20%. Natomiast z tych, co chodzą w każdą niedzielę na mszę, statystyki wskazują, że tylko około 2,0 % to chrześcijanie dojrzali, świadomi, chrześcijanie na serio. Oni stanowią Kościół żywy, z dojrzałą wiarą. Stanowią Kościół będący znakiem Jezusa Chrystusa dla świata. Stąd wynika, że nie jest misją Kościoła objęcie całego rodzaju ludzkiego i włączenie go w grupę ludzi z żywą wiarą. Bo jakże Bóg mógł dozwolić, żeby dzisiaj po ponad 2000 lat od powołania Kościoła przez Jezusa, było tak mało ludzi żywej wiary? Więc co jest misją Kościoła?

Otóż Bóg posłał do ludzi swego Syna Jezusa Chrystusa, który mówi w Ewangelii: Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście zaczynem. I jeżeli Jezus pojmuje w ten sposób swój Kościół, to widzi go – tą nieliczną grupę chrześcijan z wiarą żywą, jako potężny reflektor mogący oświecić całkiem dobrze ciemności i spełnić swoją misję oświecania świata. Widzi go jako sól, która nadaje smak światu rozpuszczając się w nim. Wielu chrześcijan codziennie traci życie dla Chrystusa będąc świadectwem dla wielu. Widzi go także jako zaczyn bez którego ciasto nie będzie się rozrastało, gdzie ciastem jest ludzkość w świecie. Kościół w zamyśle Chrystusa jest więc światłem, oświeceniem dla wszystkich ludzi. Jest sakramentem (znakiem) zbawienia. Bo Kościół ma moc zbawić wszystkich, każdego człowieka. Jego więc misją jest zbawiać świat. Kościół może zbawić wszystkich, bo przebacza wszystkim. Jeśli Kościół jest Chrystusem, a Chrystus Bogiem, to sam Bóg przebaczył. Kościół nie sądzi, nie wymaga, ale zbawia, leczy, przebacza, wskrzesza do życia, a to wszystko czyni mając na uwadze cel ostateczny świata jakim jest życie wieczne człowieka.

Dlatego też w Kościele, pod natchnieniem Ducha Świętego, powstają różne inicjatywy, by Kościół ukazać światu jako znak (sakrament) zbawienia. Jedną z inicjatyw jest cykliczne organizowanie co cztery lata Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku, w końcowych dniach lipca odbędą się w Polsce. Program obchodów ŚDM przewiduje liczne spotkania młodych katolików w poszczególnych polskich diecezjach, gdzie na pewno będzie widoczny żywy, młody Kościół. Szczególne świadectwo dadzą poszczególne grupy młodych ludzi z całego świata w tym i z Polski w parafiach. Świadczyć będą swoją postawą w rodzinach, gdzie będą goszczeni. Będzie czas na rozmowy i wspólne posiłki. Światowe Dni Młodzieży zakończą się w Krakowie spotkaniem z Ojcem Świętym Franciszkiem w niedzielę 31 lipca br., który przewodniczył będzie uroczystej Eucharystii w m. Brzegi sprawowanej z młodym Kościołem z całego świata. Pamiętajmy o wszystkich uczestnikach tej Bożej inicjatywy w naszych modlitwach.

Zbigniew Stachurski

Komentowanie jest wyłączone