„Odpust parafialny” i odpust w Kościele.

Przeżywaliśmy tak niedawno święta naszych kościołów pomocniczych: w Naborowie 29 lipca – wspomnienie św. Anny i w Brzegu Dolnym 1 listopada  – w uroczystość Wszystkich Świętych. Zbliża się święto naszego kościoła parafialnego Chrystusa Króla. Mówi się potocznie o odpustach parafialnych, o tym, że w parafii jest odpust.

Wtajemniczeni wiedzą, że z przeżywaniem tych dni wiąże się zawsze możliwość otrzymania tzw. „odpustu zupełnego”. Wielu z parafian świadomie korzysta z okazji uzyskania odpustu. Niestety, już dla wielu z nas, dzień święta miejscowego Domu Bożego kojarzy się tylko ze straganami i festynem parafialnym. Ale centralnym wydarzeniem w takim dniu jest wspólne sprawowanie Eucharystii odpustowej, w tym wysłuchanie, specjalnie z tej okazji przygotowanego Słowa Bożego. O takim wydarzeniu rozmawia się podczas uroczystych obiadów w rodzinie – organizuje się spotkania rodzinne. Jest zawsze okazja do spotkania się z dalszą rodziną. Na zewnątrz widoczny jest uroczysty wystrój kościoła. Stragany przed ogrodzeniami świątyń były i są nadal ustawiane przez okolicznych kupców, którzy zachęceni ilością wiernych nawiedzających kościół i uczestniczących w Eucharystii odpustowej, uświetniają święto parafialne. Ponadto były i są także dzisiaj organizowane z okazji „odpustu” pielgrzymki i festyny. Jednak dla katolika istotą tych dni uroczystych jest zawsze możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Co to jest odpust? Wg Katechizmu Kościoła Katolickiego odpust ma ścisły związek z grzesznością człowieka. Grzech ma zawsze podwójny skutek: pozbawia nas komunii z Bogiem i zamyka nam dostęp do życia wiecznego.

Każdy grzech, nawet powszedni, wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczanie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociąga za sobą odpuszczenie kary wiecznej za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. I odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego czyli winien:

  1. wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;

  2. przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);

  3. pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego oraz

  4. uczestniczyć w tzw. „dziele odpustowym” *).

A oto niektóre dzieła odpustowe, które dostrzegam, że są w moim „zasięgu ręki”:

pobożne nawiedzenie kościoła w święto jego tytułu np. w uroczystość Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”;

– odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną część;

– adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny (jest możliwość w ciągu roku codzienna okazja w naszym kościele pomocniczym Wszystkich Świętych);

– pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym (zawsze 2 listopada) i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę” (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące).

nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące);

Kościół zawsze dbał o dusze swych wiernych żyjących i zmarłych stąd ustanowił tak wielkie możliwości uzyskania odpustu. Każdy z nas żyjących ma możliwość dla siebie skrócenia a dla swoich bliskich zmarłych wyproszenia skrócenie kary doczesnej u naszego Stwórcy za grzechy popełnione podczas ziemskiego życia. Uświadamiając sobie, że każdy z nas jest grzesznikiem, warto zadbać o swoją duszę tu na ziemi a także pomóc tym, którzy już nic dla siebie uczynić nie mogą po przejściu z tego świata do innej rzeczywistości.

Zbigniew Stachurski

________

*) Pełny wykaz dzieł odpustowych zawarty jest w Wykazie odpustów Kocioła Katolickiego zatwierdzony Dekretem Papieża Pawła VI 29 czerwca 1968 r. Wykaz znaleźć można na stronie internetowej: http://www.duchprawdy.com/wykaz_odpustow.pdf

Komentowanie jest wyłączone