Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela

Przeżywaliśmy niedawno uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość normalnie w roku liturgicznym przypada na dzień 25 marca. Jednak w roku 2016 ze względu na przypadający w ten dzień Wielki Piątek, uroczystość przeniesiona została na 4 kwietnia. Centralną postacią tego dnia jest Maryja. Maryja zajmuje także centralne miejsce w historii zbawienia. Ona jest …

Czytaj dalej…

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego początkiem Kościoła Świętego. Przeżywaliśmy niedawno tajemnicę Paschy. Trwając nadal w radości zmartwychwstania Jezusa, przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia  Pańskiego. Za tydzień uroczystość Zesłania Ducha Świętego a później Najświętszej Trójcy i Bożego Ciała. Każda z tych uroczystości w roku liturgicznym zasługuje na uwagę. Jednak Zesłanie Ducha Świętego  nabrało szczególnego znaczenia …

Czytaj dalej…

Przypatrzmy się powołaniu naszemu…

Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi (por. Mt 5,13-16), wy jesteście zaczynem (por. Mt 13,33). Trwając w oczekiwaniu na obiecanego Pocieszyciela (Ducha Św.), wracam myślami do niedawno przeżytej PASCHY. Miniony czas skłonił mnie do zastanowienia się i szukania odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Szukając odpowiedzi, dostrzegam ciągłe niezadowolenie …

Czytaj dalej…

Będziemy razem obchodzić jubileusz Chrztu Polski!

Państwo polskie tworzyło się na przestrzeni lat ze zjednoczenia wielu plemion dzięki Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi i samemu księciu Mieszkowi I. Powstałe państwo, między Odrą a Bugiem, było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne pogańskie religie. W 963 r. Mieszko opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, a tym samym dostał się w strefę wpływów cesarza niemieckiego. Książę …

Czytaj dalej…

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 6-9 marca 2016r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne prowadzone przez pallotyna ks. Jana Oleszko SAC z Kielc. Ksiądz Jan mówił o tym, jak wytrwać w wierze w zlaicyzowanym świecie, jakie wartości są najistotniejsze dla katolika, osoby która chce kroczyć drogą Jezusa Chrystusa. Ksiądz wskazał, że szczególnie …

Czytaj dalej…

Droga Krzyżowa

Młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym przygotowała bardzo sugestywną i wzruszającą Drogę Krzyżową. Była to gra światła i cienia. Scenki poszczególnych stacji były przedstawiane w postaci widocznych cieni aktorów przedstawiających poszczególne etapy męki naszego Pana. Całość była opisana przez ucznia czytającego poszczególne rozważania oraz wsparta przez odpowiednio …

Czytaj dalej…

Kuszenie Jezusa

Jezus przed publiczną działalnością przebywa 40 dni na pustyni, aby przygotować się do najważniejszego zadania jakie przed Nim czeka. Liczba 40 już w czasach Jezusa była liczbą bardzo symboliczną. Naród izraleski 40 lat kroczył przez pustynię aby osiągnąć Ziemię Obiecaną, Mojżesz przebywał 40 dni na Górze Synaj w modlitwie i …

Czytaj dalej…

Święta Bożego Narodzenia

O narodzeniu Jezusa Chrystusa mówi dwóch ewangelistów – św. Mateusz i św. Łukasz. U Łukasza narodziny Jezusa ukazane są w kontekście z czasami Pax Romana (Pokój Rzymski), kiedy to cesarzowi rzymskiemu oddawano cześć boską. W bezbronności małego dziecka ujawnia się wielkość Chrustsa. Mateusz natomiast, w kontekście narodzin Jezusa, umieszcza jego …

Czytaj dalej…

Droga odwagi i modlitwy

Ks. Jan Kwasik obchodzi w czerwcu 60-lecie kapłaństwa. Jest Kapelanem Honorowym Ojca Świętego, kawalerem Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowym obywatelem Brzegu Dolnego. Ustanowił też pewien rekord. W ostatniej swej parafii pełnił posługę proboszcza przez 40 lat. Urodził się w 1932 roku w Kukizowie (pow. lwowski), jako jedno z pięciorga dzieci …

Czytaj dalej…

Zesłanie Ducha Świętego

Podczas śpiewania psalmu tego dnia powtarzamy „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię” część z nas pewnie doda odruchowo „i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” za papieżem Janem Pawłem II i jego niezwykle ważna homilią wygłoszą właśnie w wigilię Zesłania Ducha Święta w 1979 r. Duch Święty jest najbardziej tajemnicza …

Czytaj dalej…

Wielka Sobota

Wielka Sobota nie jest tak bogata w treść ewangeliczną i dogmatyczną, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim …

Czytaj dalej…

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień w którym Kościół w szczególny sposób zatrzymuje się nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa. Nie chodzi tu o litość nad cierpiącym Chrystusem, gdyż takiej postawy On sam nie chciał (zob. Łk 23, 27-31). Nie chodzi też o postawę żałoby, gdyż Chrystus pozostaje na zawsze zmartwychwstały i …

Czytaj dalej…

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej otwiera celebrację Triduum Paschalnego, które jest centrum roku liturgicznego. W liturgii rzymskiej pierwszego tysiąclecia pod pojęciem “Triduum świętego” rozumiano Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek wieczorem celebrowano Mszę św., podczas której, zgodnie z chronologią Ewangelii, wspominano Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii, nie uważano …

Czytaj dalej…

Czcigodni nasi Kapłani

W czwartkowy wieczór na nowo przeżywać będziemy tajemnicę tamtych chwil, kiedy to Chrystus gotowy  umrzeć za nas sam celebrował sakramentalnie tajemnicę swojej Męki i Zmartwychwstania, ofiarując ją Ojcu Niebieskiemu. Jednocześnie wezwał swoich uczniów do pełnego uczestnictwa w swoim Misterium. – pójdźcie za mną – Poszli – idą przez wieki. Wy …

Czytaj dalej…

TRIDUUM PASCHALNE

  ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE  w naszej parafii WIELKI CZWARTEK godz. 18.00 Dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. WIELKI PIĄTEK godz. 20.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej WIELKA SOBOTA godz. 22.00 Wigilia Paschalna