Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Dnia 18 czerwca 2016 roku w godzinach wczesnorannych wraz z parafianami z Wołowa rozpoczęliśmy pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duchownymi przewodnikami byli Nasz wikariusz – ks. Mariusz Woskowicz oraz wikariusz wołowskiej parafii pw. Karola Boromeusza – ks. Krzysztof. Pielgrzymka organizowana była w ramach trwającego Roku Miłosierdzia. Po 4-godzinnej podróży dotarliśmy do Sanktuarium na „białych morzach”. (Nazwa wzięła się stad, iż zbudowane zostało ono na terenach po fabryce sody Solvay, gdzie w czasie okupacji pracował młody Karol Wojtyła). Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez Naszych Duszpasterzy w intencji pielgrzymów i wszystkich parafian. Po Mszy św. mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji, a następnie indywidualnego zwiedzania tego pięknego miejsca, poświęconego Janowi Pawłowi II.
Poza licznymi pamiątkami (sutanna z dnia zamachu, płyta nagrobna), niesamowite wrażenie zrobiło wnętrze wyposażone w liczne kaplice okalające dolny kościół wraz z ołtarzem relikwii Jana Pawła II i ozdobione przepięknymi mozaikami autorstwa Ojca Mario Rupnika. Każdy z Nas miał tez możliwość indywidualnej modlitwy. Następnie udaliśmy się do Muzeum, gdzie zgromadzone są liczne pamiątki pozostałe po Naszym kochanym Papieżu. Z Muzeum Nasza droga wiodła już wprost do  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po przejściu przez Bramę Miłosierdzia (odmówieniu modlitwy związanej z odpustem) zwiedziliśmy Bazylikę Miłosierdzia. Następnie udaliśmy się na teren Klasztoru Sióstr Miłosierdzia, gdzie mieliśmy sposobność poznania miejsc związanych z osoba Apostołki Miłosierdzia – Siostry Faustyny Kowalskiej. Godzina 15.00 (Godzina Miłosierdzia) zgromadziła Nas w przyklasztornym kościele, by przed obrazem „Jezu, Ufam Tobie”, wraz ze zgromadzonymi licznie pielgrzymami modlić się koronka do Miłosierdzia Bożego.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w podkrakowskim Tyńcu, gdzie nawiedziliśmy klasztor duchownych  synów Sw. Benedykta z Nursji, uczestnicząc w modlitwie nieszporów prowadzonych przez Ojców Benedyktynów. Wielu z Nas mogło po raz pierwszy usłyszeć chorał gregoriański i modlitwę w języku łacińskim, gdyż w ten sposób modlą się mnisi, kultywując tradycje kościoła. W przyklasztornym sklepiku zaopatrzyliśmy się w produkty benedyktyńskie oraz pamiątki. Z modlitwa i śpiewem na ustach wyruszyliśmy w drogę powrotna. Dzień jaki dane Nam było przeżyć wraz z Janem Pawłem II ku czci Miłosierdzia Bożego, dostarczył wiele przeżyć duchowych oraz wiele wrażeń turystycznych. Każdy z Nas wrócił niewątpliwie ubogacony,ale i pełen nadziei na ponowny powrót do miejsc, które z Bożej laski i przy dobrej pogodzie dane Nam było odwiedzić. Wszystkim pielgrzymom i przewodzącym Nam kapłanom serdeczne podziękowania za piękną atmosferę tego dnia i wspólnie spędzony czas.
Bóg zapłać 😉

Komentowanie jest wyłączone