Powołania

   ks. Artur Lech

święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2009 r.
obecnie: wikary w parafii Św. Jakuba Apostoła w Sobótce

 

   ks. Marcin Lofek

święcenia kapłańskie przyjął 21.05.2005 r.
obecnie: na studiach w Rzymie
proboszcz parafii Gombola we Włoszech

 

    o. Przemysław Wiśniewski OFMConv.

święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004 r.
obecnie: na studiach w Rzymie

 

   ks. Adam Łopuszyński

święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2003 r.
obecnie: od 25.06.2011 wikary w parafii p.w. Świętej Rodziny we Wrocławiu

 

   ks. Tomasz Czubak

święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r.
obecnie: od 2012 r. proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego w Świdnicy

 

   ks. Roman Cały

święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r.
obecnie: w Rosji (w Barnaule, na Ałtaju)

 

nn   dk. Adam Lewicki

zmarł tragicznie
przed przyjęciem święceń kapłańskich

 

   ks. Stanisław Orłowski

święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r.
obecnie: proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Kłodzie Górowskiej

   ks. Kaziemierz Kudryński

święcenia kapłańskie przyjął w 1970 r.
obecnie: proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu


 

    s. Barbara Koreń

w zakonie od 1996 r.
obecnie: w Gdańsku

 

   s. Anna Fąfara

w zakonie od 1996 r.
obecnie: w Szamotułach

 

   s. Joanna Kierbiec

w zakonie od 1997 r.
obecnie: w Ciechocinku


 

   kl. Artur Suska

od 2010 r.
obecnie: w Gdańskim Seminarium Duchownym
7 października 2012 r. – obłóczyny (zdjęcia)

 

nn 
 br. Piotr Borowski OCD
kleryk w zakonie od 2008 r.
obecnie: WSD Krakowskiej Prowincji Karmelitów w Krakowie (III rok)

 

    Mirosław Chimowicz

szafarz od 9 grudnia 2006 r.

 

 

   Grzegorz Kozioł

szafarz od 9 grudnia 2006 r.

 

 

   Rafał Zakrzewski

szafarz od 9 grudnia 2006 r.
obecnie posługuje w parafii NMP Królowej Polski

Komentowanie jest wyłączone