Powołania

ks. Artur Lech

święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2009 r.
obecnie: wikary w parafii Św. Jakuba Apostoła w Prusicach

ks. Marcin Lofek

święcenia kapłańskie przyjął 21.05.2005 r.
obecnie: proboszcz parafii Gombola we Włoszech

o. Przemysław Wiśniewski OFMConv.

święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004 r.
obecnie: na studiach w Rzymie

ks. Adam Łopuszyński

święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2003 r.
obecnie: proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach

ks. Tomasz Czubak

święcenia kapłańskie przyjął w 1999 r.
obecnie: od 2012 r. proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego w Świdnicy

ks. Roman Cały

święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r.
obecnie: w Rosji (w Barnaule, na Ałtaju)

dk. Adam Lewicki

zmarł tragicznie
przed przyjęciem święceń kapłańskich

ks. Stanisław Orłowski

święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r.
obecnie: proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzie Górowskiej

ś.p.  ks. Kazimierz Kudryński

święcenia kapłańskie przyjął w 1970 r.
28 października 2016 roku w wieku 70 lat  odszedł do Pana


s. Barbara Koreń

w zakonie od 1996 r.
obecnie: w Gdańsku

s. Anna Fąfara

w zakonie od 1996 r.
obecnie: w Szamotułach

s. Joanna Kierbiec

w zakonie od 1997 r.
obecnie: w Ciechocinku


ks. Artur Suska

wyświęcony: 21 maja 2016r.
obecnie: wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku (Archidiecezja Gdańska)


Grzegorz Kozioł

nadzwyczajny szafarz komunii świętej od 9 grudnia 2006 r.

Karol Kubiak

nadzwyczajny szafarz komunii świętej od 2013 roku

Krzysztof Chyziński

nadzwyczajny szafarz komunii świętej od 2013 roku

Rafał Zakrzewski

nadzwyczajny szafarz komunii świętej od 9 grudnia 2006 r. obecnie posługuje w parafii NMP Królowej Polski

Komentowanie jest wyłączone