Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela

Przeżywaliśmy niedawno uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość normalnie w roku liturgicznym przypada na dzień 25 marca. Jednak w roku 2016 ze względu na przypadający w ten dzień Wielki Piątek, uroczystość przeniesiona została na 4 kwietnia. Centralną postacią tego dnia jest Maryja.

Maryja zajmuje także centralne miejsce w historii zbawienia. Ona jest jako pierwsza z Ludu Bożego – najpiękniejszy człowiek wszystkich pokoleń. Ona znajduje się w sercu Kościoła, w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Dlatego chrześcijanin czcząc i wyznając Boga w Trójcy Jedynego, szczególnie zwraca się ku Maryi – Matki Boga. Tą prostą, skromną kobietą posłużył się sam Bóg. Przez Nią przyszło na ziemię zbawienie świata, przyszedł Jezus Chrystus. Jest Ona drugą Ewą. Przez pierwszą wszedł na ziemię grzech. Przez Maryję grzech został pokonany, gdyż stała się Matką Odkupiciela (Redemptoris Mater).

Zaczęło się od zwiastowania przez posłanego od Boga anioła. On zwiastuje Jej dobrą wiadomość, tak jak nam ci, którzy są posłani i przepowiadają w Kościele Dobrą Nowinę. Jaka to nowina? Bóg wybrał mnie i także ciebie, by w nas narodził się Jezus-Syn Boży. Jak to ma się stać? – pytała Maryja. Podobnie zadaję sobie i ja to pytanie. Odpowiedź daje nam Pismo Św. i Tradycja – poprzez działanie Ducha Świętego, w Kościele. Bo do Kościoła przychodzimy po wiarę, bo w Kościele słuchamy przepowiadania – lecz czy je słyszymy?.

Maryja usłyszała i przyjęła z pokorą wolę Bożą: „…niech mi się stanie według Twego Słowa…”[Łk 1,38]. Później po czasie ciąży następuje poród i życie Jezusa we wspólnocie rodzinnej, w pokorze, w prostocie… Następnie Krzyż… i Zmartwychwstanie!!!

I tutaj chwila zastanowienia, chwila refleksji: czy nie jest podobnie w moim życiu, w życiu każdego z nas, w życiu rodzinnym, w życiu naszych wspólnot parafialnych?

Tak w pierwszych wiekach rodził się chrześcijanin, wspólnota chrześcijańska, Kościół. Bóg posyłał posłańców, którzy przepowiadali z mocą kerygmat¹). Na skutek przepowiadania formowała się rzeczywista wspólnota ludzi, którzy usłyszeli i przyjęli Słowo. Wspólnota ludzi, którą prowadził Duch Święty do wiary dojrzałej. Przyjęli oni w Słowie Bożym Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i trwając w łasce Ducha Świętego dojrzewali oni w Kościele, jak w łonie matki do czasu swoich nowych narodzin, do czasu sakramentu chrztu św. Bo chrzest jest momentem narodzin nowego człowieka. Jest bramą, przez którą wchodzi się do Kościoła, do wspólnoty Ludu Bożego.  Dzisiaj będąc ochrzczonymi jako niemowlęta potrzebujemy czasu odkrywania na nowo wartości otrzymanego w dzieciństwie chrztu św. Ten czas od poczęcia (zwiastowania) do narodzin „nowego człowieka” jest niezbędny. Tak rodzi się chrześcijanin. Innej drogi nie ma.

Niech zbliżający się miesiąc maj, ten cudowny miesiąc w roku, zwróci naszą uwagę na Maryję. Niech miesiąc ten będzie miesiącem szczególnym, w którym Maryja, Redemptoris Mater i nasza Matka będzie podprowadzać nas do Swego Syna. Ona pomoże spotkać Zmartwychwstałego w naszym życiu. Pomoże odkrywać wartości sakramentu chrztu. A odkrywając je przeżyjemy prawdziwą  metanoję²) tj. pozytywną przemianę własnego życia.

Zbigniew Stachurski

_______________________________

1) kerygmat – pierwotne przepowiadanie apostolskie, wezwanie do nawrócenia
2) metanoja – pokuta, przemiana serca, nawrócenie

Komentowanie jest wyłączone